Skaner sprzedawczy jest przeznaczony dla diagnostyki samochodów i cięzarówek Dearborn DPA5"


$ USD 1800.00 $ USD 1500.00